Language
 • English
 • Tiếng Việt
Hỗ trợ
Tổng đài:
+84-981305400
Gửi email: support@redbus.vn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG RỜI KHỎI ỨNG DỤNG REDBUS VÀ KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG TẤT CẢ DỊCH VỤ NGAY LẬP TỨC.

 1. Giới Thiệu:
  1. Các điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi chung là"Điều Khoản")sẽ điều chỉnh việc truy cập và sử dụng của người dùng đối với Ứng Dụng Redbus (Tên đầy đủ: Redbus - Bus Ticket Booking App) và tất cả liên kết, các ứng dụng di động cũng như bất kỳ phương tiện truyền thông, kênh truyền thông, ứng dụng web khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối bằng hình thức khác có liên kết đến hoặc tham chiếu đến Điều Khoản này (" Ứng Dụng Redbus"). Ngoài ra, Ứng Dụng Redbus được vận hành bởi CÔNG TY TNHH REDBUS VIỆT NAM, bao gồm các công ty con, các bên liên kết gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Redbus".

  2. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản này trước khi bắt đầu sử dụng Ứng Dụng Redbus cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho phép các tổ chức và cá nhân đặt vé xe buýt trực tuyến (“Dịch Vụ”). Hơn nữa, nhằm mục đích làm rõ hơn, chúng tôi tại đây tuyên bố rằng Ứng Dụng Redbus không tham gia vào việc cung cấp bất kỳ dịch vụ và mua bán hàng hóa nào, mà chỉ là một nền tảng kết nối Người Bán và Người Mua. Việc Sử Dụng Ứng Dụng Redbus của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập, sử dụng hoặc đăng ký để sử dụng Ứng Dụng Redbus.

  3. Điều Khoản này cấu thành một hợp đồng điện tử giữa người dùng, cho dù là cá nhân hay thay mặt cho một pháp nhân (“bạn0”, “của bạn” và “Người Dùng”) và Redbus, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Ứng Dụng Redbus theo pháp luật hiện hành. Hợp đồng điện tử này được tạo bởi một hệ thống máy tính và không yêu cầu bất kỳ chữ ký viết tay hoặc chữ ký điện tử nào. BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA ỨNG DỤNG REDBUS, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU, ĐỒNG Ý VÀ BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN ỨNG DỤNG REDBUS, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) Quy Chế Hoạt Động, (ii) Chính Sách Bảo Mật và (iii) Chính Sách Cookie. Tất cả quy định này có hiệu lực dựa trên việc tham chiếu từ Điều Khoản (tuy nhiên, với điều kiện trong trường hợp có mâu thuẫn Điều Khoản sẽ được ưu tiên áp dụng). Chúng tôi sẽ giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào theo quyết định của chúng tôi và tất cả các quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng. Nếu không đồng ý với Điều Khoản, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Redbus. Redbus sẽ cung cấp nền tảng trực tuyến nơi bạn có thể thực hiện các giao dịch đặt vé xe buýt theo nhu cầu, được cung cấp bởi các tổ chức hoặc các cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại hợp pháp đã được đồng ý bởi Redbus để cung cấp các dịch vụ liên quan đến vé xe buýt (“Người Bán”) thông qua Ứng Dụng Redbus một cách hợp pháp và ràng buộc đối với Người Dùng. Tất cả các quyền và trách nhiệm pháp lý của Người Dùng và/hoặc Redbus đối với việc sử dụng Ứng Dụng Redbus và tiện ích đặt vé xe buýt (“Tiện Ích”) được cung cấp bởi Ứng Dụng Redbus sẽ được giới hạn trong phạm vi Điều Khoản này.

  4. Ngoài Điều Khoản này, bất kỳ "điều khoản dịch vụ" nào khác của giao diện lập trình ứng dụng (application - programming interface) ("API") mà Redbus có thể tích hợp sẽ là một phần không thể tách rời của Điều Khoản này (sau đây được gọi là"Điều Khoản API"). Tuy nhiên, trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Các Điều Khoản API và Điều Khoản này thì Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

  5. Việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ phải tuân theo Điều Khoản này và các điều chỉnh tùy từng thời điểm, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Điều Khoản này cũng sẽ bao gồm bất kỳ quy chế hoạt động, chính sách và thủ tục hoạt động khác mà chúng tôi có thể ban hành tùy từng thời điểm.

  6. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều Khoản này bất cứ lúc nào mà có hoặc không có thông báo trước cho bạn và bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng Redbus và/hoặc Dịch Vụ sẽ được coi là việc chấp nhận Điều Khoản mới kể từ thời điểm đó. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Ứng Dụng Redbus để biết những thay đổi tùy từng thời điểm. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản này, vui lòng thoát khỏi Ứng Dụng Redbus và không sử dụng hoặc ngừng sử dụng tất cả Dịch vụ ngay lập tức.

  7. Các Bên”.

 2. Thuật Ngữ:
  1. Cho mục đích của Điều Khoản này, bất cứ khi nào ngữ cảnh đề cập đến "bạn" hoặc "Người Dùng" có nghĩa là bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân tham gia Ứng Dụng Redbus để thực hiện giao dịch (tức là Người Mua), bao gồm cả khách truy cập vào Ứng Dụng Redbus.

  2. Redbus cho phép Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Redbus hoặc mua hàng mà không cần đăng ký trên Ứng Dụng Redbus bằng cách tạo tài khoản thành viên để giao dịch và/hoặc đặt dịch vụ trực tuyến tại sàn giao dịch thương mại điện tử của Ứng Dụng Redbus. Thuật ngữ “chúng tôi", "của chúng tôi" có nghĩa là Redbus và/hoặc các công ty con và các bên liên kết của Redbus. Việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các thuật ngữ khác được định nghĩa tại Điều Khoản này ở dạng số ít hay số nhiều, dù được in hoa hay không và các tham chiếu đến "anh", "cô" hay "họ", được xem là có thể thay thế cho nhau và do đó có nghĩa giống nhau.

  3. Biểu Phí” là tất cả các khoản phí theo quy định của các hãng vận tải và cơ quan nhà nước.

  4. là điểm đón khách hàng theo lịch trình trong hành trình của hành khách.
  5. Điểm Đến”là điểm đến theo lịch trình trong hành trình của hành khách.

  6. Tuyến Đường” được xác định bởi điểm đi và điểm đến theo lịch trình đối với xe tuyến cố định và bởi nơi đi và nơi đến đối với xe hợp đồng và xe du lịch.

  7. Điểm Dừng” là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến. Điểm dừng có thể được chấp nhận nếu phù hợp với yêu cầu cơ quan nhà nước và quy định của Hãng vận chuyển và phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

  8. Điều Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện đã xảy ra hoặc có thể xảy ra và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bị ảnh hưởng bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hành động của Chính Phủ, động đất, bão, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo động, cách mạng, cháy nổ, nội chiến, tranh chấp công nghiệp, thù địch có vũ trang, khủng bố, cách mạng, phong tỏa, cấm vận, tranh chấp công nghiệp hoặc thương mại, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

  9. ” là bằng chứng bằng giấy cho một hợp đồng vận chuyển giữa (các) hành khách và hãng vận chuyển, được cung cấp bởi hãng vận chuyển, hoặc là bằng chứng cho một xác nhận điện tử được cung cấp bởi Redbus, trong đó có thông tin của hành khách bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, mã đơn hàng, thông tin hành trình và các thông báo về hành trình khác, được Redbus gửi qua thư điện tử đã đăng ký bởi hành khách. “Vé” tại đây được hiểu là vé đối với xe buýt tuyến cố định và là xác nhận lộ trình đối với xe buýt theo hợp đồng.

  10. Sản Phẩm” là các sản phẩm và dịch vụ do Người Bán cung cấp trên Ứng Dụng Redbus. Cụ thể, dịch vụ đặt vé xe búyt.

  11. "Giá Cước” là giá, phụ thu quy định tại giá được một hãng vận chuyển công bố và/hoặc tại các điều kiện vận chuyển liên quan. Giá cước là biểu giá do hãng vận tải hiển thị vào từng thời điểm đặt vé. Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí, phụ thu áp dụng cho hành khách được quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các hãng vận chuyển, hoặc Redbus. Tại thời điểm đặt vé, hành khách sẽ được thông báo về các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước. Redbus có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và hãng vận tải có quyền từ chối vận chuyển hành khách và hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ. Giá cước, thuế, phí, phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên Ứng Dụng Redbus bởi Redbus, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  12. "Hãng Vận Chuyển” hoặc “Người Bán” bao gồm công ty vận chuyển bằng xe chạy tuyến cố định, xe du lịch và xe hợp đồng.

  13. "Hành Khách” hoặc “Người Mua” hoặc “Người Dùng" là bất kỳ cá nhân và tổ chức nào sử dụng dịch vụ đặt vé trên Ứng Dụng Redbus.

  14. "Hợp Đồng Vận Chuyển" là các hợp đồng giữa Hãng Vận Chuyển và Hành Khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành Khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.

  15. "Đặt Chỗ"tại đây được dùng cho xe buýt chạy tuyến cố định và được hiểu là việc đặt vé/vé riêng lẻ trên các xe buýt này.

  16. "Đặt Giữ Chỗ"được thực hiện trên hệ thống thông qua Ứng Dụng Redbus hoặc Phòng Vé hoặc Đại Lý hoặc Tổng Đài, sau đó Hành Khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.
  17. "Xác Nhận Đặt Chỗ" được thực hiện sau khi Hành Khách hoàn tất việc thanh toán trên Ứng Dụng Redbus. Vé sẽ được xuất mã số đặt chỗ đã được xác nhận. Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian để thanh toán trước giờ khởi hành, Hành Khách phải hoàn thành việc thanh toán trước khi được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ. Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên Hành Khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

   • Hành Khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá cước (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

   • Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu Phí được Redbus công bố tùy từng thời điểm và khoản chênh lệch Giá Cước (nếu có). Redbus sẽ cập nhật thông tin thay đổi vào vé của Hành Khách.

   • Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Redbus xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá vé không được thanh toán đầy đủ thì Redbus có quyền hủy Đặt Chỗ.


  18. "Thông Tin Cá Nhân" bao gồm nhưng không giới hạn bởi họ và tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, thông tin về quy trình thanh toán và các thông tin cần thiết khác như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật và Quy Chế cho các mục đích sau:
   • Đặt chỗ, thanh toán và mua Vé, cung cấp dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và thiết bị liên quan;

   • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;

   • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên;

   • Quan hệ khách hàng;

   • Tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường; và

   • Các mục đích khác để truy cập và sử dụng Ứng Dụng Redbus.


  19. Pháp Luật Việt Nam” là tất cả các luật, nghị định và quy định được ban hành tại Việt Nam bởi bất kỳ bộ, ủy ban nhân dân, cơ quan chính phủ nào của Việt Nam và bất kỳ ủy ban, hội đồng, tổ chức công nào.

  20. Trong Điều Khoản này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:
   1. các từ ngụ ý nói số ít bao gồm cả số nhiều và ngược lại, các từ có ngụ ý nói một giới tính bất kỳ bao gồm mọi giới tính;

   2. tham chiếu đến một "người" sẽ bao gồm bất kỳ công ty, công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, quan hệ đối tác, ủy thác kinh doanh hoặc tổ chức không phải doanh nghiệp (bất kể có hoặc không có tư cách pháp nhân) và các tham chiếu đến "công ty" sẽ bao gồm bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cơ quan nào khác đã được thành lập tại bất cứ nơi nào;

   3. khoản và các tiêu đề được sử dụng chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến cách hiểu Điều Khoản này; và

   4. các từ "bằng văn bản" bao gồm bất kỳ phương tiện mô phỏng nào có thể nhìn thấy. 3. Nguyên Tắc Hoạt Động Chung của Ứng Dụng Redbus của Redbus:

  Thông qua Ứng Dụng Redbus, Redbus chỉ cung cấp một sàn giao dịch thương mại điện tử. Theo đó, Redbus không trực tiếp cung cấp Sản Phẩm cho Người Dùng mà đóng vai trò trung gian kết nối Người Bán và Người Mua với nhau một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Dựa trên những điều trên, Người Dùng có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của quy chế hoạt động chung sau đây:

  1. Người Dùng có thể đặt Vé từ bất cứ đâu chỉ cần có kết nối internet bằng cách chọn Hãng Vận Chuyển, thời gian khởi hành và giá cả, cũng như có quyền lựa chọn và sử dụng các dịch vụ của Hãng Vận Chuyển trên Ứng Dụng Redbus.

  2. Ứng Dụng Redbus chỉ là một sàn giao dịch thương mại điện tử đăng tải các Sản Phẩm sẵn có của Người Bán đã đăng ký với Ứng Dụng Redbus nhưng không sở hữu và cung cấp trực tiếp các Sản Phẩm đó. Do đó, vai trò của Ứng Dụng Redbus chỉ giới hạn ở việc kết nối Người Bán và Người Mua. Nếu một Người Mua quyết định mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào, một quan hệ pháp lý dưới hình thức thỏa thuận sẽ được thiết lập trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán (“Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Giữa Người Mua - Người Bán”). Redbus không phải là một bên trong bất kỳ Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Giữa Người Mua - Người Bán và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về vấn đề này. Bạn thừa nhận, đồng ý và hiểu rằng Redbus chỉ đóng vai trò trung gian (cung cấp dịch vụ trung gian giữa Người Mua và Người Bán thông qua Ứng Dụng Redbus) và không phải là một bên trong mối quan hệ hoặc bất kỳ giao dịch nào giữa Người Mua và Người Bán.

  3. Xem xét các điều trên, bạn đồng ý rằng bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến các Sản Phẩm đang được chào bán trên Ứng Dụng Redbus tuân thủ Pháp Luật Việt Nam hiện hành sẽ thuộc về Người Bán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết hoặc thiếu sót nào của Sản Phẩm. Trong trường hợp sản phẩm có bất kỳ khiếm khuyết/thiếu sót nào, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi pháp lý nào phát sinh từ các khiếm khuyết/thiếu sót đó của Sản Phẩm cũng như khiếu nại về chất lượng của Sản phẩm đối với Ứng Dụng Redbus/Redbus.

  4. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Ứng Dụng Redbus chỉ là một tiện ích và chúng tôi không phải và không thể là một bên kiểm soát bất kỳ giao dịch nào trên Ứng Dụng Redbus bằng bất kể cách thức nào. Theo đó, các hợp đồng mua bán/sử dụng các Sản Phẩm trên Ứng Dụng Redbus sẽ là một hợp đồng song phương giữa Người Mua và Người Bán được niêm yết trên Ứng Dụng Redbus.

  5. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các chiết khấu/phiếu giảm giá (nếu có) trên Ứng Dụng Redbus và các mức giá Sản Phẩm được cung cấp bởi Người Bán trên Ứng Dụng Redbus chỉ là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và không được xem là đề nghị giao kết hợp đồng theo Pháp Luật Việt Nam hiện hành. Dựa trên các điều nêu trên, khi bạn đồng ý mua một Sản Phẩm của Người Bán được đăng trên Ứng Dụng Redbus, đề nghị giao kết hợp đồng đó được coi là một đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực theo Pháp Luật Việt Nam hiện hành và do đó, tùy thuộc vào việc Người Bán chấp nhận hay từ chối đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực này. Đối với vấn đề này, xin lưu ý rằng nếu Người Bán chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực thì mới trở thành một hợp đồng có giá trị pháp lý theo quy định của Pháp Luật Việt Nam hiện hành.

  6. Tất cả tổ chức và cá nhân tham gia các giao dịch trên Redbus phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

  7. Tất cả tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch trên Redbus trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm và dịch vụ, cũng như không trái với quy định của pháp luật.

  8. Người Bán cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách tham gia giao dịch tại Redbus phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

  9. Khi Người Dùng truy cập vào Ứng Dụng Redbus để mua Dịch Vụ của chúng tôi thì mặc nhiên rằng bạn đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Điều Khoản này.

  10. Các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế của Điều Khoản này tùy từng thời điểm là một phần không tách rời của Điều Khoản này giữa Redbus và Người Dùng. Bất kỳ nội dung nào không được quy định trong các Điều khoản này, hoặc bất kỳ mâu thuẫn nào với các Điều khoản này, các luật và quy định hiện hành của Việt Nam sẽ được ưu tiên áp dụng.


 4. Tài Khoản Người Dùng:

  Redbus có thể cung cấp tùy chọn mở các tài khoản trên Ứng Dụng Redbus cho Người Dùng. Tài khoản người dùng sẽ được liên kết tới tài khoản thư điện tử và/ hoặc số điện thoại của Người Dùng. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng Redbus, bất kể có đăng ký tài khoản với Redbus hay chỉ là khách sử dụng Ứng Dụng Redbus (người dùng không đăng ký), Người Dùng đồng ý với các quy định sau:


  1. Việc bạn truy cập Ứng Dụng Redbus và/hoặc sử dụng Dịch Vụ sẽ phụ thuộc vào việc bạn cung cấp các thông tin sau (“Thông Tin Người Dùng”):
   1. xác nhận của bạn về việc đã đọc và chấp nhận Điều Khoản này;

   2. các thông tin khác mà chúng tôi xác định là cần thiết theo quyết định riêng của chúng tôi nhằm tuân thủ pháp luật hiện hành hoặc các mục đích khác liên quan đến việc bạn truy cập Ứng Dụng Redbus và/hoặc việc cung cấp Dịch Vụ cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin theo yêu cầu của Ứng Dụng Redbus.


  2. Bằng việc gửi bất kỳ Thông Tin Người Dùng, Người Dùng cam đoan và bảo đảm với chúng tôi rằng Thông Tin Người Dùng đó là đầy đủ, chính xác và xác thực và bạn sẽ cập nhật kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với Thông Tin Người Dùng. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với Thông Tin Người Dùng, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tạm ngừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng Redbus và/hoặc sử dụng Dịch Vụ cho đến khi bất kỳ sự thay đổi thông tin nào như vậy được cung cấp đáp ứng đủ điều kiện của chúng tôi mà không cần phải thông báo trước đến bạn.

  3. Bạn cũng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Thông Tin Người Dùng do bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chia sẻ mà không giới hạn hoặc hạn chế với bất kỳ bên liên kết nào khác của chúng tôi hoặc cơ quan chính phủ nhằm mục đích tuân thủ bất kỳ pháp luật hiện hành nào liên quan đến Dịch Vụ.

  4. Người dùng có thể đăng ký trở thành thành viên để sử dụng và truy cập vào Ứng Dụng Redbus.


  5. Người dùng trách nhiệm duy trì tính an ninh và bảo mật của tài khoản, mật khẩu và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn cũng như chịu trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của bạn khi bạn sử dụng Ứng Dụng Redbus này bằng cách đăng ký tài khoản với Redbus. Chỉ bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ không ủy quyền cho bất kỳ bên nào khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, trừ khi được Redbus cho phép.

  6. Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên nào khác.

  7. Bằng cách sử dụng Ứng Dụng Redbus, với tư cách là khách hoặc người dùng đã đăng ký, bạn đồng ý cho phép Redbus và các đại lý của Redbus truy cập Ứng Dụng Redbus của bên thứ ba, bao gồm các Ứng Dụng Redbus của ngân hàng và các cổng thanh toán khác được ngân hàng hoặc đại diện của ngân hàng chỉ định để truy xuất thông tin cần thiết để xử lý các giao dịch do Người Dùng thiết lập trên Ứng Dụng Redbus.

  8. Trong trường hợp bạn sử dụng Ứng Dụng Redbus thông qua tài khoản đã đăng ký, bạn chấp nhận mọi trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu, cho dù bạn có cho phép hoạt động đó hay không. Bạn cũng đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và (b) đăng xuất khỏi tài khoản vào cuối mỗi phiên truy cập Dịch Vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định này.

  9. Bạn phải đảm bảo rằng các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký. Lưu ý rằng bạn cũng có trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của bạn và có thể chịu trách nhiệm pháp l‎ý về tài khoản của bạn ngay cả khi tài khoản bị người khác lạm dụng.

  10. Việc kích hoạt tài khoản Người Dùng (nếu có) phải được Redbus xác minh.

  11. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm sàng lọc, kiểm duyệt hoặc các kiểm soát giao dịch, bao gồm cả giao dịch hợp pháp và có hiệu lực theo pháp luật tại nước sở tại của Người Dùng.

  12. Người Dùng bảo đảm sẽ tuân thủ tất cả các thủ tục và hướng dẫn bổ sung được sửa đổi tùy từng thời điểm, liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Redbus. Bạn sẽ có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Redbus đối với quyền tài phán liên quan đến mỗi giao dịch.

  13. Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng Dụng Redbus cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Trừ khi có quy định khác, và có sự cho phép rõ ràng theo pháp luật về quyền tác giả, bạn không được phép bán lại, liên kết sâu, sao chép, thực hiện giám sát (ví dụ như quét thông tin Người Dùng (spider) hoặc rút trích nội dung Ứng Dụng Redbus (scrape), hiển thị, tải hoặc nhân bản, phân phối lại, truyền lại, hoặc khai thác thương mại theo cách khác bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, Sản Phẩm hoặc Tiện Ích có sẵn trên Ứng Dụng Redbus, được bạn tải xuống từ Ứng Dụng Redbus, mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ như được đề cập trong Điều 20.1 của Điều Khoản này bên dưới.

  14. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể không cần thông báo trước việc tạm ngừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Ứng Dụng Redbus, tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản, loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của chúng tôi và vì bất kỳ lý do nào mà không đưa ra lý do của việc chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản với điều kiện sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp bất kỳ Sản Phẩm nào được mua bởi bạn trước đó (trừ khi chúng tôi đồng thời hủy bỏ các Sản Phẩm đó theo sự cho phép tại Điều Khoản này). Lý do của việc chặn, xóa, hủy kích hoạt tài khoản của bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
   1. Vi phạm Điều Khoản này;

   2. Bị cấm bởi luật hoặc các quy định;

   3. Gian lận hoặc trộm cắp (hoặc dấu hiệu hoặc có nghi ngờ gian lận hoặc trộm cắp);

   4. Có nghi ngờ hoạt động tội phạm;

   5. Có dấu hiệu đặt hàng đáng ngờ;

   6. Bạn cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu lầm;

   7. Có hành vi không phù hợp, đe dọa hoặc lăng mạ;

   8. Từ chối cung cấp thông tin;

   9. Do trở ngại thực tiễn;

   10. Khó khăn hoặc sự cố trong kết nối; hoặc

   11. Bạn được liệt kê trong bất kỳ “danh sách đen” hoặc “danh sách theo dõi” nào của Chính phủ hoặc tổ chức quốc tế. 5. Tư Cách Thành Viên:
  1. Việc sử dụng Ứng Dụng Redbus chỉ dành cho những người có đầy đủ năng lực giao kết hợp đồng có tính chất ràng buộc và có giá trị pháp lý theo quy định của Pháp Luật Việt Nam hiện hành. Cụ thể, bạn phải từ mười tám (18) tuổi trở lên để sử dụng Ứng Dụng Redbus, trừ các trường hợp được quy định trong Pháp Luật Việt Nam (ví dụ: mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, v.v.). Những người không đủ năng lực hành vi dân sự được quy định bởi Pháp Luật Việt Nam hiện hành sẽ không đủ điều kiện để sử dụng Ứng Dụng Redbus.

  2. Đối với người chưa thành niên dưới mười tám (18) tuổi, bạn không thể sử dụng hoặc thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng Redbus. Việc sử dụng hoặc thực hiện giao dịch như vậy phải được thực hiện bởi người giám hộ hợp pháp hoặc cha mẹ. Chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn và/hoặc từ chối quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng Redbus nếu phát hiện bạn không phải là Người Dùng đủ điều kiện theo quy định tại khoản này.


 6. Bảo Mật:

  Bằng việc đồng ý với Điều Khoản này, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các chính sách sau đây của Ứng Dụng Redbus:

  1. Chính Sách Bảo Mật được quy định trong Quy chế hoạt động được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus Redbus tại từng thời điểm.

  2. Người Mua không cần phải tạo tài khoản thành viên để giao dịch và/hoặc đặt dịch vụ trực tuyến tại Ứng Dụng Redbus. Vì vậy, Redbus chỉ thu thập thông tin cá nhân của Người Mua trong trường hợp Người Mua đặt vé thông qua Ứng Dụng Redbus. Hệ thống sẽ hiển thị liên kết đến Chính Sách Bảo Mật và Quy Chế Hoạt Động của Redbus tùy từng thời điểm thu thập thông tin để Người Dùng đọc và xác nhận.

  3. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân như quy định tại Chính Sách Bảo Mật và Quy Chế Hoạt Động. Nếu chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật của mình, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó lên Ứng Dụng Redbus. Tùy theo tình hình thực tế, chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.


 7. Các Liên Kết:
  1. Ứng Dụng Redbus này có thể chứa các liên kết đến các Ứng Dụng Redbus hoặc cổng thông tin được duy trì bởi các bên thứ ba ("Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài"). Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và thuận tiện cho Người Dùng. Chúng tôi không sở hữu, điều hành, kiểm soát hay xác thực bất kỳ khía cạnh nào của các Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài này hay nội dung của họ. Người Dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc sử dụng các Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài và do đó, bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện của Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài một cách cẩn thận. Người Dùng sẽ bồi thường, hoàn trả, loại trừ Redbus khỏi các trách nhiệm phát sinh hoặc thanh toán cho Redbus đối với tất cả các trách nhiệm, khiếu nại, chi phí và phí tổn phát sinh do việc bạn truy cập, sử dụng hoặc có liên quan đến Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài.

  2. Người Dùng không được dẫn chiếu đến Ứng Dụng Redbus này trừ khi được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Redbus. Việc sử dụng bất kỳ ảnh chụp màn hình tự động hoặc công nghệ trích xuất để thu thập thông tin mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Redbus là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi như quy định tại Điều 20 bên dưới.


 8. Nguyên Tắc Sử Dụng:
  1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chỉ có quyền giới hạn ở việc sử dụng Ứng Dụng Redbus mà không được quyền sửa đổi bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Redbus hoặc nhân bản, sao chép, phát tán, bán, bán lại hoặc truy cập vào Tiện Ích cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

  2. Bạn cũng có nghĩa vụ sử dụng Ứng Dụng Redbus này cho các mục đích phù hợp và hợp pháp và không được thực hiện các hoạt động không được quy định trong Điều Khoản này. Bạn chỉ sử dụng Ứng Dụng Redbus này và bất kỳ Tiện Ích thông qua Ứng Dụng Redbus cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không được bán lại cho bất kỳ người nào khác.

  3. Bạn không thể sử dụng bất kỳ văn bản ẩn nào khác liên quan đến tên và nhãn hiệu của Redbus và các công ty con, bên liên kết mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Redbus.

  4. Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Redbus để thực hiện bất kỳ những hành vi nào sau đây:
   1. nhằm mục đích gian lận hoặc trộm cắp (hoặc có dấu hiệu hoặc có nghi ngờ gian lận hoặc trộm cắp), hoặc có nghi ngờ hoặc liên quan đến tội phạm hình sự hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

   2. có hành vi không phù hợp, đe dọa hoặc lăng mạ.

   3. để gửi, sử dụng hay tái sử dụng bất kỳ tài liệu không thuộc quyền sở hữu của bạn; hoặc tài liệu bất hợp pháp, mang tính công kích (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu có nội dung khiêu dâm, hoặc khuyến kịch phân biệt chủng tộc, cuồng tín, thù hận hoặc gây tổn hại thân thể), lừa đảo, gây hiểu lầm, lạm dụng, khiếm nhã, quấy rối, báng bổ, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, ấu dâm hoặc đe dọa; trái đạo đức, miệt thị hoặc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật, sự riêng tư hoặc bất kỳ thông tin độc quyền khác; hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba; liên quan hoặc thúc đẩy các hoạt động rửa tiền hoặc cờ bạc; gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ cách thức nào; hoặc mạo danh người khác; hoặc đe dọa sự thống nhất, toàn vẹn, an ninh hoặc chủ quyền của Việt Nam hoặc quan hệ hữu nghị với các nước khác; các hành vi chống đối hoặc bất hợp pháp; hoặc sử dụng phần mềm có chứa virus, vận động chính trị, hành vi dụ dỗ khách hàng, một thư dây chuyền, thư hàng loạt hoặc “thư rác” gây ra sự phiền toái, bất tiện hoặc lo âu không đáng có cho người khác.

   4. để truy cập dữ liệu trái phép hoặc đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà người dùng không có quyền truy cập;

   5. cố gắng thăm dò, quét hay kiểm tra các lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp an ninh hoặc xác thực trái thẩm quyền.

   6. không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

   7. mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Redbus đều không được cho phép. 9. Liên Lạc:
  1. Khi bạn truy cập và sử dụng Ứng Dụng Redbus hoặc gửi thư điện tử hoặc các dữ liệu, thông tin hoặc liên lạc khác với chúng tôi, bạn đồng ý và hiểu rằng bạn đang liên lạc với chúng tôi thông qua các phương tiện điện tử và bạn chấp nhận việc nhận các liên lạc thông qua phương tiện điện tử từ chúng tôi định kỳ và khi được yêu cầu.

  2. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư điện tử hoặc bằng phương thức liên lạc điện tử khác hoặc các loại khác.


 10. Miễn Trừ Bảo Đảm và Trách Nhiệm:
  1. Dịch Vụ được cung cấp dựa trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có” mà không có bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm cả việc Dịch Vụ đó sẵn có, đáp ứng bất kỳ thông số hiệu suất nào, hoặc việc sử dụng Dịch Vụ đó sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi.

  2. Ứng Dụng Redbus, Tiện Ích, Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm) được bao gồm hoặc có sẵn cho bạn thông qua Ứng Dụng Redbus được cung cấp dựa trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có” mà không có bất kỳ sự cam đoan hoặc bảo đảm, hoặc cam kết, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm về khả năng bán được hoặc tính phù hợp của Sản Phẩm mà chúng tôi cung cấp cho một mục đích cụ thể, trừ trường hợp được quy định khác bằng văn bản của Redbus hoặc hiển thị trên Ứng Dụng Redbus.

  3. Không ảnh hưởng đến khoản nêu trên, Ứng Dụng Redbus không bảo đảm rằng:
   1. Ứng Dụng Redbus; thông tin, nội dung, tài liệu, Tiện Ích, Sản Phẩm (bao gồm phần mềm) và các tính năng bảo mật được bao gồm hoặc được cung cấp thông qua Ứng Dụng Redbus, các máy chủ; hoặc các liên lạc điện tử được gửi từ chúng tôi sẽ luôn có sẵn, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, virus, phần mềm độc hại hoặc các thành phần có hại, mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn tất cả những sự cố này;

   2. Các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài và các nguồn trên Ứng Dụng Redbus này là đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc không gây nhầm lẫn và không có tài liệu nguồn độc hại, không phù hợp hoặc gây tranh cãi.


  4. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng Dụng Redbus này sẽ tương thích với toàn bộ hoặc bất kỳ phần cứng và phần mềm nào mà Người Dùng sử dụng. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng Dụng Redbus này sẽ hoạt động liên tục, kịp thời, bảo mật hoặc không có lỗi.

  5. Redbus sẽ không chịu trách nhiệm với bạn dưới bất kỳ cách thức nào hoặc liên quan đến nội dung, hoặc việc sử dụng, hoặc liên quan khác đến Ứng Dụng Redbus. Tất cả các thông tin được cung cấp trên Ứng Dụng Redbus có thể thay đổi mà không thông báo trước.

  6. Bạn có thể phải cung cấp số điện thoại hợp lệ khi đặt hàng hoặc thực hiện giao dịch trên Ứng dụng Redbus. Bằng cách đăng ký số điện thoại của bạn với chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi được phép liên lạc với bạn nhằm mục đích thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng Redbus.

  7. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các cuộc gọi quảng cáo.

  8. Nhằm mục đích đặt Vé thông qua Ứng Dụng Redbus, chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động sau đây:
   1. Cung cấp Vé có hiệu lực (được chấp nhận bởi Hãng Vận Chuyển) dành cho mạng lưới của Hãng Vận Chuyển; và

   2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cung cấp thông tin nếu có bất kỳ sự chậm trễ/bất tiện nào.


  9. Tuy nhiên, chúng tôi KHÔNG chịu trách nhiệm cho các vấn đề sau:
   1. Xe buýt của Hãng Vận Chuyển không khởi hành/đến đúng giờ;

   2. Nhân viên của Hãng Vận Chuyển có thái độ thô lỗ;

   3. Chỗ ngồi trên xe buýt của Hãng Vận Chuyển không làm khách hàng hài lòng;

   4. Hãng Vận Chuyển hủy chuyến đi vì những lý do không thể tránh khỏi như được mô tả ở các điều khoản bên dưới;

   5. Hành lý của Người Mua bị mất/đánh cắp/hư hại;

   6. Hãng Vận Chuyển thay đổi chỗ ngồi của Người Mua vào phút cuối để dành chỗ cho phụ nữ/trẻ em;

   7. Người Mua chờ tại các điểm đón khách không đúng (xin vui lòng gọi cho Hãng Vận Chuyển để tìm điểm đón khách chính xác nếu người dùng không phải là khách thường xuyên của tuyến xe đó);

   8. Hãng Vận Chuyển thay đổi điểm đón khách và/hoặc sử dụng xe trung chuyển tại điểm đón khách để đưa Người Mua tới các điểm khởi hành; và

   9. Các xe buýt sử dụng cho chuyến đi không phù hợp với mô tả đã cung cấp cho Người Mua. 11. Thanh Toán:
  1. Quy trình thanh toán phải tuân thủ Mục V của Quy Chế Hoạt Động của Ứng Dụng Redbus cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử của Redbus được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus.

  2. Thông qua việc sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán sẵn có nào trên Ứng Dụng Redbus, Redbus không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp đến bạn vì những lý do sau đây:
   1. Bất kỳ sự cố thanh toán nào phát sinh từ các giao dịch; hoặc

   2. Vượt quá hạn mức đã thỏa thuận giữa người dùng và (các) “ngân hàng”;

   3. Từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do nào khác.


  3. Xin lưu ý rằng: Các giao dịch, giá giao dịch và tất cả các điều khoản thương mại như gửi, chuyển phát các Sản Phẩm trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng song phương giữa bạn, Hãng Vận Chuyển và tiện ích thanh toán chỉ nhằm tạo điều kiện cho việc hoàn thành các giao dịch giữa bạn và Hãng Vận Chuyển. Việc sử dụng các tiện ích thanh toán không đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chịu trách nhiệm về việc không gửi, không nhận Sản Phẩm, không thanh toán, các thiệt hại, các vi phạm cam đoan và bảo đảm, hoặc gian lận liên quan đến Sản Phẩm được đăng trên Ứng Dụng Redbus.
   Bạn đã ủy quyền cụ thể cho Ứng Dụng Redbus hoặc các nhà cung cấp dịch vụ để thu thập, xử lý, tạo điều kiện và chuyển các thanh toán và/hoặc giá trị giao dịch thông qua phương tiện điện tử. Mối quan hệ giữa bạn và Ứng Dụng Redbus dựa trên nguyên tắc giao dịch trực tiếp của hai bên và bằng việc chấp nhận Điều Khoản này, bạn đồng ý rằng Redbus là một bên khai thác độc lập cho tất cả các mục đích và không kiểm soát hoặc có nghĩa vụ đối với các Sản Phẩm đăng trên Ứng dụng Redbus đã được bạn thanh toán thông qua các tiện ích thanh toán. Redbus không bảo đảm về danh tính của bất kỳ Người Dùng và không cam kết rằng bạn hoặc Hãng Vận Chuyển sẽ hoàn thành các giao dịch.
   Bạn hiểu, chấp nhận và đồng ý rằng các tiện ích thanh toán được cung cấp thông qua bất kỳ bên thứ ba nào trên Ứng Dụng Redbus không phải là dịch vụ ngân hàng hoặc dịch vụ tài chính mà chỉ là tiện ích cung cấp dịch vụ thanh toán, thu tiền bằng phương thức điện tử trực tuyến tự động cho các giao dịch trên Ứng Dụng Redbus sử dụng cơ sở hạ tầng được ngân hàng được cấp phép hiện có và hệ thống cổng thanh toán thẻ tín dụng. Hơn thế, bằng việc cung cấp tiện ích thanh toán, Ứng Dụng Redbus không phải là bên nhận ủy thác hoặc bên ủy thác đối với các giao dịch hoặc giá giao dịch.

  4. Việc sử dụng Dịch Vụ không bao gồm tất cả các loại thuế được áp dụng, phát sinh hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ ("Thuế Phải Nộp"). Bạn có trách nhiệm xác định các khoản Thuế Phải Nộp và kê khai, khấu trừ, thu thuế, báo cáo và nộp đúng số Thuế Phải Nộp cho các cơ quan thuế có thẩm quyền. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các hình phạt, khiếu nại, tiền phạt, hoặc các nghĩa vụ khác phát sinh từ việc thực hiện không đủ hoặc không thực hiện ở bất kỳ mức độ nào của bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn liên quan đến Thuế Phải Nộp. Redbus sẽ chịu trách nhiệm xác định bất kỳ khoản Thuế Phải Nộp nào và kê khai, khấu trừ, thu thuế hoặc các khoản thu. Vui lòng tham khảo Mục 2.12 về các vấn đề thuế.

  5. Quy trình đổi trả và hoàn tiền:

   - Chính sách đổi trả: Việc hủy vé đã đặt trên Ứng Dụng Redbus Redbus tùy thuộc vào chính sách của Người Bán (nhà điều hành xe buýt) vì Redbus không có quy định chính sách đổi trả riêng biệt. Cụ thể, khi Người Bán chia sẻ lịch trình xe buýt với RedBus, họ cũng chia sẻ các chính sách hủy vé liên quan. Thông tin chính sách này được hiển thị cho Người Mua tại thời điểm họ thực hiện đặt vé. Khi Người Mua quyết định hủy vé, các chính sách hủy đã được chia sẻ với Người Mua tại thời điểm đặt vé sẽ được áp dụng. Ngoài ra, Redbus cung cấp tính năng cho phép khách hàng hủy vé trên Ứng Dụng Redbus trong trường hợp vé đã mua đủ điều kiện hủy.


   - Vì RedBus không kiểm soát các chính sách của Người bán, RedBus chỉ có thể hiện thị chính sách tạo bởi họ. Do đó, nếu Người có ban hành chính sách hủy thì chính sách này cũng sẽ được hiển thị tại tại mục “Chính sách đặt vé” tại trang hiển thị chỗ ngồi như bên dưới.


   Android

   IOS

   Hơn nữa, Nhà điều hành xe buýt không thực hiện việc hủy vé. Người mua sẽ gửi yêu cầu hủy tới Redbus thông qua việc liên hệ đến Redbus qua số điện thoại: +84-981305400 hoặc email CONTACT@REDBUS.VN.


   Việc xác minh yêu cầu hủy sẽ được Redbus thực hiện ngay khi Người mua yêu cầu hủy vé trong khi gọi điện thoại đến Redbus. Trong trường hợp Người mua yêu cầu hủy vé qua email, việc xác minh yêu cầu hủy của Redbus sẽ diễn ra sau 4 (bốn) giờ kể từ khi nhận được email.


   Redbus sẽ hoàn lại tiền theo chính sách hủy của Nhà điều hành xe buýt như được mô tả trong Chính sách hoàn tiền bên dưới. Số tiền được hoàn lại cho Người mua sẽ được khấu trừ vào các khoản thanh toán trong tương lai cho Nhà điều hành xe buýt.


   - Chính sách hoàn tiền: Nếu Khách hàng đủ điều kiện được hoàn tiền sau khi hủy vé theo chính sách hủy của Người bán đã được chia sẻ với Người mua tại thời điểm đặt chỗ, Redbus sẽ tiến hành hoàn tiền trực tiếp cho Người mua và thu số tiền tương ứng từ các khoản thanh toán tiếp theo được thực hiện cho Người bán.


   Tiền vé được hoàn trả trong các trường hợp hủy vé được chuyển vào công cụ thanh toán hành khách sử dụng trong khi đặt vé. Ví dụ: nếu Người mua thanh toán qua Thẻ tín dụng, khoản tiền hoàn lại sẽ được thực hiện vào Thẻ tín dụng. Hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc. Trong trường hợp Người mua không nhận được tiền hoàn trả trong vòng 7 ngày, Người mua có thể liên hệ với Redbus qua đường dây trợ giúp và email dịch vụ khách hàng CONTACT@REDBUS.VN. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người mua sự hỗ trợ cần thiết để ghi có vào tài khoản hoặc thẻ của Người mua được hoàn tiền.
 12. Chính Sách Vận Chuyển:
  1. Bạn có trách nhiệm đảm bảo sự chính xác của ngày, thời gian và địa điểm của chuyến đi trước khi tiến hành đặt giữ chỗ/đặt chỗ/ sử dụng Tiện Ích hoặc khi bạn lựa chọn để xác nhận việc mua vé từ hệ thống bán vé trực tuyến. Vui lòng kiểm tra Chính Sách Hủy Giao Dịch trên Ứng Dụng Redbus để biết thêm thông tin chi tiết của chính sách hủy và hoàn tiền.

  2. Bạn có trách nhiệm lên xe một cách phù hợp trước giờ khởi hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn không thể lên xe trước giờ khởi hành.

  3. Hãng Vận Chuyển có quyền từ chối vận chuyển bạn và hành lý của bạn vì các lý do mà chúng tôi cho là hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lý do sau:
   1. Mang hàng lậu, các chất cấm, hàng dễ vỡ hoặc hành lý quá khổ/quá cân, có hành vi thô lỗ, say rượu hoặc bất kỳ hành vi khác mà chúng tôi cho là có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái và an toàn của các hành khách khác;

   2. Bạn không thể xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ cho chuyến đi;

   3. Gian lận trong việc thanh toán tiền vé;

   4. Việc đặt chỗ của bạn đã được thực hiện một cách gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc được mua từ một người không được chúng tôi cho phép;

   5. Thẻ tín dụng mà bạn dùng để thanh toán tiền vé được báo cáo là mất hoặc bị đánh cắp;

   6. Lịch trình hoặc việc đặt giữ chỗ hoặc giấy xác nhận đặt vé là giả mạo hoặc có được một cách gian lận;

   7. Lịch trình đã bị thay đổi bởi bất kỳ người khác ngoài chúng tôi hoặc các đại lý được ủy quyền của chúng tôi, hoặc đã bị cắt xén (trong trường hợp này chúng tôi có quyền giữ lại những tài liệu này);

   8. Bạn không thể xuất trình vé xe có hiệu lực và hợp pháp cho chuyến đi dự kiến. Vé được xem là bằng chứng có giá trị pháp lý của Hợp Đồng Vận Chuyển giữa bạn và Người Bán;

   9. Bạn được xem là không đủ điều kiện về sức khỏe để lên xe và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cho các hành khách khác tùy vào quyết định riêng của Redbus;

   10. Bạn không đến đúng giờ lên xe trước giờ khởi hành hoặc không lên xe tại thời điểm xe khởi hành;

   11. Nếu Hãng Vận Chuyển đã từ chối chuyên chở bạn hoặc lựa chọn loại bỏ bạn khỏi chuyến đi do các lý do nêu trên, chúng tôi có quyền hủy Vé chưa sử dụng và bạn sẽ không được tiếp tục chuyên chở hoặc hoàn trả tiền vé. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc lệ phí có liên quan mà bạn phải gánh chịu do việc từ chối vận chuyển.

   12. Trẻ em dưới mười hai tuổi (12) sẽ không được chấp nhận vận chuyển, trừ khi có người lớn đi cùng;

   13. Hãng Vận Chuyển có quyền sắp xếp lại lịch trình, hủy bỏ, và/hoặc trì hoãn bất kỳ chuyến đi và thay thế xe khác nếu xét thấy cần thiết;

   14. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và cần thiết cho chuyến đi, bao gồm hộ chiếu, thị thực và/hoặc chứng thực cá nhân hợp lệ được bạn mang theo trong suốt hành trình. Nếu bạn bị từ chối nhập cảnh/xuất cảnh, hoặc bị giữ lại tại cơ quan nhập cảnh của các quốc gia bạn đến, đi, hoăc đi qua, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho vấn đề này và có quyền tiếp tục chuyến đi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất, chi phí, hoặc lệ phí sau đó hoặc có liên quan mà bạn phải gánh chịu do việc bị từ chối tiếp tục vận chuyển. 13. Quy Trình Bảo Hành Sản Phẩm:

  Do Ứng Dụng Redbus Redbus chỉ cung cấp dịch vụ nên chế độ bảo hành/bảo trì sản phẩm không được áp dụng. Ngoài ra, Redbus không áp dụng chính sách bảo hành chung cho Sản Phẩm mà Người Bán đăng trên Ứng Dụng Redbus. Người Bán sẽ có chính sách bảo hành riêng được thể hiện chi tiết tại phần thông tin Sản Phẩm được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus và sẽ tự chịu trách nhiệm về chính sách bảo hành được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus.


 14. Quyền của Redbus:
  1. Có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan đến Hãng Vận Chuyển, các tuyến xe và các thông tin khác khi nhận được thông tin từ Hãng Vận Chuyển hoặc phát hiện ra những thông tin mới có thể làm ảnh hưởng tới Người Mua cũng như uy tín của Redbus;

  2. Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp thông tin về Hãng Vận Chuyển, các tuyến xe và các thông tin khác có liên quan trong trường hợp có cơ sở chứng minh Hãng Vận Chuyển cung cấp thông tin cho Redbus không chính xác, không đầy đủ, vi phạm Pháp Luật Việt Nam, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

  3. Bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung, thông tin và tài liệu trên Ứng Dụng Redbus theo quy định Pháp Luật Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ và Điều 20 của Điều Khoản này;

  4. Yêu cầu Hãng Vận Chuyển trong danh mục sản phẩm, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Ứng Dụng Redbus cung cấp một giấy chứng nhận đủ điều kiện và giấy phép phụ để đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định yêu cầu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện và giấy phép phụ); và

  5. Các quyền khác theo quy định của các chính sách khác được công bố trên Ứng Dụng Redbus và/hoặc theo quy định của pháp luật.


 15. Trách Nhiệm của Redbus:
  1. Phát triển và công bố công khai trên Ứng Dụng Redbus các quy định, điều khoản và điều kiện, giám sát và đảm bảo việc thực hiện các quy định đó;

  2. Lưu trữ thông tin đăng ký của Hãng Vận Chuyển tham gia trên Ứng Dụng Redbus và thường xuyên cập nhật các thay đổi và thông tin bổ sung;

  3. Hỗ trợ đăng tải và cập nhật các thông tin do Hãng Vận Chuyển cung cấp để bán vé hoặc cung cấp cho Người Mua dịch vụ thông qua Ứng Dụng Redbus; có cơ chế kiểm tra và giám sát để đảm bảo thông tin Người Bán cung cấp trên Ứng Dụng Redbus của chúng tôi được thực hiện chính xác và đầy đủ;

  4. Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt Vé trên Ứng Dụng Redbus cho phép Người Mua tuân thủ quy trình đặt giữ chỗ, mua Vé và hủy Vé trực tuyến qua Ứng Dụng Redbus;

  5. Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Hãng Vận Chuyển và Thông Tin Cá Nhân của Người Mua;

  6. Tích cực hỗ trợ cơ quan nhà nước điều tra các hành vi vi phạm trong kinh doanh theo Pháp Luật Việt Nam; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Ứng Dụng Redbus;

  7. Thực hiện các biện pháp phù hợp khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm trong kinh doanh trên Ứng Dụng Redbus theo quy định Pháp Luật Việt Nam; khi Người Mua mua Vé và có phát sinh mâu thuẫn với Hãng Vận Chuyển hoặc bị xâm phạm lợi ích hợp pháp thì Redbus sẽ cung cấp cho Người Mua thông tin về Hãng Vận Chuyển, tích cực hỗ trợ Người Mua bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

  8. Cung cấp thông tin cần thiết của Hành Khách đặt Vé, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, số điện thoại và ngày khởi hành để Hãng Vận Chuyển có thể hỗ trợ Hành Khách lên xe buýt;

  9. Thu tiền đúng biểu giá vé tuyến đường do Hãng Vận Chuyển cung cấp theo hợp đồng dịch vụ giữa Redbus và Hãng Vận Chuyển;

  10. Duy trì hoạt động bình thường của Ứng Dụng Redbus và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Ứng Dụng Redbus. Redbus sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự không thực hiện hoặc hành vi vi phạm Điều Khoản này, như lỗi giao dịch, hạn chế quyền truy cập vào Ứng Dụng Redbus, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào khác đối với Người Dùng và bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do bất kỳ cách thức nào gây ra cho bất kỳ bên nào do (các) Sự Kiện Bất Khả Kháng.

  11. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật và không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp; và

  12. Các trách nhiệm khác theo quy định của các chính sách khác được công bố trên Ứng Dụng Redbus và/hoặc theo quy định của pháp luật.


 16. Quyền của Hãng Vận Chuyển:
  1. Nhằm bảo vệ quyền lợi các Hãng Vận Chuyển, Ban Quản Lý của Redbus cung cấp cho Hãng Vận Chuyển những thông tin cần thiết và quan trọng để thực hiện các giao dịch trước khi Redbus tiến hành bán vé của Hãng Vận Chuyển theo quy định của Pháp Luật Việt Nam;

  2. Được bảo đảm về sự bảo mật và an toàn thông tin theo quy định của pháp luật; và

  3. Các quyền khác theo quy định của các chính sách khác được công bố trên Ứng Dụng Redbus và/hoặc theo quy định của pháp luật.


 17. Trách Nhiệm của Người Bán/ Hãng Vận Chuyển:
  1. Phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Người Bán/ Hãng Vận Chuyển theo quy định tại Điều 20.1 của Điều Khoản này và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hoặc quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin về Sản Phẩm được công bố trên Ứng Dụng Redbus;

  2. Phải tuân thủ quy định của Pháp Luật Việt Nam hiện hành về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật khi bán Sản Phẩm trên Ứng Dụng Redbus;

  3. Hãng Vận Chuyển có nghĩa vụ tuân thủ theo Quy Chế Hoạt Động của Ứng Dụng Redbus cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử của Redbus được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus và chịu trách nhiệm cung cấp Sản Phẩm đã được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus;

  4. Không phân biệt đối xử với Người Mua của Ứng Dụng Redbus và không thu thêm chi phí và phải đảm bảo cung cấp Sản Phẩm như cam kết với Người Mua;

  5. Phải có trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn, loại trừ Redbus khỏi các tổn hại đối với các trách nhiệm, khiếu nại, chi phí, phí tổn phát sinh liên quan đến các vấn đề cụ thể, bao gồm như không giới hạn các vấn đề sau: (a) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc vi phạm pháp luật của Hãng Vận Chuyển; (b) bất kỳ khiếu nại nào của Người Mua liên quan đến Sản Phẩm do Hãng Vận Chuyển cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khiếu nại về quảng cáo sai sự thật, thiếu sót của dịch vụ, tai nạn, phân biệt đối xử Người Mua, không đón Người Mua;

  6. Không được hành động gây mất uy tín của Redbus dưới mọi hình thức tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho danh tiếng của Redbus và các hình thức khác có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc dẫn đến thiệt hại cho Ứng Dụng Redbus, Redbus hoặc các bên liên kết và nhân viên của chúng tôi, hoặc danh tiếng của Redbus; và

  7. Các trách nhiệm khác theo quy định của các chính sách khác được công bố trên Ứng Dụng Redbus và/hoặc theo quy định pháp luật.


 18. Quyền của Người Dùng:
  1. Người mua có quyền yêu cầu hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc đặt vé, thanh toán với Người Bán trên Ứng Dụng Redbus Redbus. Việc đặt mua Vé trên Ứng Dụng Redbus diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, khi Người Mua chọn Vé và xác nhận đặt giữ chỗ thì hệ thống sẽ hiển thị cho Người Mua thông tin Vé bao gồm mã xác nhận thanh toán qua tin nhắn và/hoặc thư điện tử do Người Mua cung cấp khi đặt giữ chỗ;

  2. Trường hợp không nhận được tin nhắn/thư điện tử xác nhận hoặc hủy Vé vì bất kỳ lý do nào, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại xác nhận. Thông tin gửi qua tin nhắn/thư điện tử có thể không được gửi thành công hoặc bị trì hoãn vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của Redbus (như do nhà mạng điện thoại, đường truyền internet);

  3. Được quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường liên quan đến Sản Phẩm do Hãng Vận Chuyển cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố theo Mục 21 của Điều khoản này; khi đó, Redbus luôn đảm bảo sẽ là bên trung gian yêu cầu bồi thường cho Người Mua từ Hãng Vận Chuyển hoặc Người Bán nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Người Mua trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn giữa Người Mua và Hãng Vận Chuyển gây ảnh hưởng đến lợi ích của Người Mua;

  4. Có quyền đóng góp ý kiến cho Ứng Dụng Redbus của chúng tôi. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư điện tử, fax hoặc cuộc gọi; và

  5. Các quyền khác theo quy định của các chính sách khác được công bố trên Ứng Dụng Redbus và/hoặc theo quy định của pháp luật.

 19. Trách Nhiệm của Người Dùng:
  1. Có trách nhiệm cung cấp các Thông Tin Cá Nhân đầy đủ và chính xác để đảm bảo thực hiện các giao dịch;

  2. Có mặt ít nhất 30 phút (đối với ngày lễ cần ít nhất 60 phút) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn tùy theo quy định của Hãng Vận Chuyển ;

  3. Tại thời điểm lên xe, Người Mua sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây, nếu không thì Người Mua có thể bị từ chối cho lên xe:
   1. Tin nhắn hoặc thư điện tử có thông tin về mã xác nhận thanh toán; và

   2. Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân khác như hộ chiếu, giấy phép lái xe, v.v.) tùy thuộc vào quy định của Hãng Vận Chuyển).


  4. Khi đặt chỗ tại Ứng Dụng Redbus, Người Mua đã đồng ý cho phép Redbus gọi điện, gửi thư điện tử hoặc gửi tin nhắn để thông báo và cung cấp thông tin hoặc thu thập thông tin liên quan đến việc đặt giữ chỗ của Người Mua;

  5. Khi Người Mua đặt chỗ trên Ứng Dụng Redbus, Redbus sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ ngồi theo yêu cầu của Người Mua. Tuy nhiên, Redbus không đảm bảo chắc chắn bất kỳ vị trí nào trên xe luôn có sẵn. Redbus bảo lưu quyền sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của Người Mua vì các vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn hoặc sức khỏe hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

  6. Người Mua cam kết tuân thủ tất cả các thủ tục và hướng dẫn, được sửa đổi tùy từng thời điểm, liên quan đến việc sử dụng Tiện Ích có sẵn thông qua Ứng Dụng Redbus. Người Mua cũng cam kết tuân thủ luật, quy định, lệnh, chỉ đạo, v.v hiện hành của Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền ban hành khi sử dụng Tiện Ích hoặc thực hiện mỗi giao dịch.

  7. Người Mua nên kiểm tra mô tả của Sản Phẩm cẩn thận trước khi thực hiện đặt chỗ. Người Mua đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều kiện quy định trong xác nhận đặt giữ chỗ;

  8. Bạn đã đồng ý không sử dụng Ứng Dụng Redbus cho mục đích thương mại hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc cho các mục đích bất hợp pháp (bị cấm theo quy định pháp luật) hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm các Điều Khoản này. Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Redbus, bạn cũng đã đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, nhân bản, xuất bản, cấp phép, tạo các sáng tạo phái sinh, chuyển nhượng, bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được liên quan đến Ứng Dụng Redbus. Ngoài ra, bạn đồng ý không:
   1. thực hiện bất kỳ hành vi nào áp đặt hoặc có thể áp đặt nghĩa vụ không hợp lý lên Ứng Dụng Redbus hoặc Tiện Ích;

   2. tạo một liên kết chính đến Ứng Dụng Redbus (bao gồm nhưng không giới hạn ở đường dẫn đặt giữ chỗ) cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Redbus;

   3. gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào đến hoặc thông qua Ứng Dụng Redbus vi phạm bất kỳ luật, quy định, hoặc quy tắc, hoặc có thể hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động tội phạm;

   4. gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào (bao gồm cung cấp bất kỳ liên kết nào đến các tài liệu khác) phỉ báng, vu khống, sai sự thật, thô tục, đe dọa, bôi nhọ hoặc các mục đích bất hợp pháp khác hoặc không rõ ràng quanh co;

   5. gửi thư rác hoặc các tin nhắn không cần thiết khác hoặc gây phiền toái hoặc bất tiện;

   6. gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của một pháp thể hoặc cá nhân cụ thể;

   7. gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào bị cấm bởi Pháp Luật Việt Nam hoặc vi phạm các quyền và nghĩa vụ được xác lập dựa trên mối quan hệ hợp đồng;

   8. gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, phần mềm độc hại (trojan), mã độc (worms), hoặc mã máy tính có hại khác;

   9. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cho bất kỳ mục đích nào;

   10. thao túng hoặc làm sai lệch thông tin nhằm ngụy trang nguồn gốc của các tuyên bố được cung cấp;

   11. sử dụng Ứng Dụng Redbus theo bất kỳ cách nào có thể làm thiệt hại, vô hiệu hóa, cản trở hoặc can thiệp vào việc sử dụng Ứng Dụng Redbus hoặc máy tính, thiết bị của Người Dùng khác hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế chức năng của phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông;

   12. truy cập trái phép hoặc thực hiện sửa đổi trái phép Ứng Dụng Redbus hoặc Ứng Dụng Redbus Bên Ngoài khác, tài khoản, hệ thống máy tính, mạng được kết nối với Ứng Dụng Redbus thông qua xâm nhập, đánh cắp mật khẩu hoặc các vấn đề tương tự khác;

   13. có được hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào theo những cách không được Ứng Dụng Redbus cung cấp một cách có chủ ý (bao gồm nhưng không giới hạn ở các điểm đến khác do Ứng Dụng Redbus cung cấp). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc có được hoặc thu thập thông tin về những người khác như địa chỉ thư điện tử;

   14. tham gia vào các hành vi gian lận hoặc hành động nhằm thao túng trang kết quả của công cụ tìm kiếm ("SERP") hoặc thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ("SEO"). Các hoạt động SEO được coi là phi đạo đức hoặc cấu thành "spamdexing" bao gồm nhưng không giới hạn ở việc che giấu, siêu dữ liệu, thẻ tiêu đề, quét nội dung, liên kết đối ứng, bom google (google bomb), nghiên cứu từ khóa, văn bản ẩn hoặc liên kết ẩn, bình luận có chứa tin rác và các vấn đề khác;

   15. bất kỳ hành động nào khác có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc dẫn đến thiệt hại cho Ứng Dụng Redbus, Redbus hoặc các bên liên kết và nhân viên của chúng tôi, hoặc danh tiếng của Redbus;

   16. sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng Dụng Redbus và/hoặc Tiện Ích, hoặc công nghệ đảo ngược hoặc truy cập phần mềm cơ sở vì bất kỳ lý do gì; và

   17. sử dụng Ứng Dụng Redbus để phát triển Sản Phẩm cạnh tranh.


  9. Bằng cách đặt hàng thông qua Ứng Dụng Redbus, bạn tại đây cam đoan và bảo đảm rằng bạn không bị cấm hoặc hạn chế bởi bất kỳ luật, quy định, lệnh, chỉ đạo hiện hành nào của Việt Nam,v.v. do cơ quan có thẩm quyền ban hành; và

  10. Các trách nhiệm khác theo quy định của các chính sách khác được công bố trên Ứng Dụng Redbus và/hoặc theo quy định của pháp luật.


 20. Xuất Nhập Cảnh:
  Redbus không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ sự chậm trễ ở cơ quan xuất nhập cảnh. Trách nhiệm của hành khách là mang theo giấy thông quan có hiệu lực và thực hiện đúng theo yêu cầu của hải quan.

 21. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:
  1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung, thông tin và tài liệu trên Ứng Dụng Redbus bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, bố cục, phong cách, giao diện, văn bản, đồ họa, logo, giao diện người dùng, giao diện trực quan, bảng giá, bài đăng, bài viết, các nút biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, đối chiếu dữ liệu, phần mềm và các thiết kế khác, v.v thuộc sở hữu của Redbus và các bên liên kết của chúng tôi hoặc của các nhà cung cấp nội dung hoặc Người Bán hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà Redbus có thỏa thuận thương mại ("Quyền Sở Hữu Trí Tuệ") và được bảo vệ bởi Pháp Luật Việt Nam và pháp luật quốc tế hiện hành.

  2. Việc biên soạn tất cả các nội dung trên Ứng Dụng Redbus này là tài sản độc quyền của Redbus và được bảo vệ bởi Pháp Luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ.

  3. Tất cả các thông tin và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, nhãn hiệu, logo, biểu tượng, mã html và các mã khác trên Ứng Dụng Redbus này đều bị cấm công bố, sửa đổi, sao chép, nhân bản, tạo phó bản hoặc thay đổi trong bất kỳ cách nào ngoài phạm vi của Ứng Dụng Redbus này mà không có sự cho phép của Redbus. Nếu bạn vi phạm những quyền này, Redbus bảo lưu quyền yêu cầu bạn bồi thường dân sự cho toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất mà Redbus phải gánh chịu. Những hành vi vi phạm cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự.

  4. Bạn không thể giải nén/tái sử dụng một cách hệ thống các phần nội dung của Ứng Dụng Redbus mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Cụ thể, bạn không thể sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, các rô-bốt, hoặc các công cụ thu thập dữ liệu và giải nén tương tự (dù là một hay nhiều lần) để tái sử dụng bất kỳ phần đáng kể nào của Ứng Dụng Redbus, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Redbus.

  5. Ngoài ra, Người Dùng đồng ý không sử dụng sai mục đích các thông tin, tài liệu sẵn có trong Ứng Dụng Redbus này dưới bất kỳ cách thức nào.

  6. Các nhãn hiệu của chúng tôi tại các vùng lãnh thổ có quyền tài phán khác nhau và bạn không thể sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi cho mục đích khai thác lợi ích thương mại của bạn mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.


 22. Tranh Chấp:
  1. Trong quá trình mua Vé trên Ứng Dụng Redbus, nếu có bất kỳ sự cố nào trong quá trình xác nhận thông tin vé hoặc thanh toán, Người Dùng sẽ liên hệ trực tiếp tới Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của Redbus để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

  2. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Người Dùng không thể tham gia giao dịch được thì Người Dùng nên thông báo cho Redbus qua địa chỉ thư điện tử: contact@redbus.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Redbus.

  3. Trong trường hợp bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch trên Ứng Dụng Redbus Redbus, Ứng Dụng Redbus Redbus sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người Mua theo quy trình sau:
   Bước 1: Người Mua gửi khiếu nại đến email contact@redbus.vn Người Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại theo yêu cầu của Bản Quản Trị.

   Bước 2:Bộ phận tiếp nhận chuyển khiếu nại cho bộ phận có trách nhiệm tìm hiểu, xác minh thông tin và giải quyết khiếu nại.

   Bước 3:Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Công Ty sẽ liên hệ với Người Khiếu Nại để yêu cầu bổ sung/cung cấp thêm bằng chứng nếu cần thiết hoặc giải quyết khiếu nại nếu thông tin cung cấp đã đầy đủ.

   Bước 4Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với cách giải quyết, quy trình kết thúc ở Bước 4. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý, quy trình sẽ sang Bước 5.

   Bước 5:Nếu Người Khiếu Nại và Công Ty không thể hòa giải và thương lượng thành công, Người Khiếu Nại có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết. 23. Bộ Phận Giải Quyết Khiếu Nại:
  1. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại từ Người Dùng, Người Dùng có thể liên hệ với Redbus thông qua địa chỉ thư điện tử được cung cấp sau đây: contact@redbus.vn.

  2. Khi có khiếu nại, Người Dùng cần thông báo trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày khởi hành.

  3. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Redbus sẽ xác nhận lại thông tin. Nếu đúng như phản ánh, tùy theo mức độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  4. Người Dùng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo Điều Khoản này, các chính sách và quy định khác được đăng trên Ứng Dụng Redbus để có thể hiểu và thực hiện được Điều Khoản này, các chính sách và quy định tại thời điểm đó.


 24. Tuyên Bố Sai Lệch:
  1. Tại bất kỳ thời điểm nào khi sử dụng Ứng Dụng Redbus, nếu Redbus có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng Người Dùng đã tuyên bố sự thật hoặc cung cấp thông tin Người Dùng hoặc thông tin khác sai lệch cho Redbus hoặc hành động để lừa dối Redbus về tính chất hoạt động kinh doanh của Người Dùng (“Tuyên Bố Sai Lệch”). Tuyên Bố Sai Lệch sẽ được xem là một sự vi phạm Điều Khoản này và chúng tôi có căn cứ để chấm dứt việc sử dụng của Người Dùng tùy theo quyết định của chúng tôi.

  2. Người Dùng không được lợi dụng dịch vụ của Redbus vào những mục đích bất hợp pháp, không phù hợp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Redbus. Trong trường hợp vi phạm thì Người Dùng đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp Luật Việt Nam hiện hành;

  3. Người Dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, chuyển giao, sao chép, truyền bá, phát tán, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của dịch vụ do Redbus cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Redbus trong Điều Khoản của Dịch Vụ này;

  4. Người Dùng không được tuyên truyền và phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Redbus cũng như Hãng Vận Chuyển dưới mọi hình thức như cung cấp các thông tin tiêu cực, thiếu tính khách quan, trung thực về Redbus và Hãng Vận Chuyển.


 25. Bồi Thường và Miễn Trừ Trách Nhiệm:
  1. Bạn bồi thường, hoàn trả, loại trừ hoặc thanh toán cho Ứng Dụng Redbus, Redbus và đại diện của chúng tôi, các cán bộ, giám đốc, cổ đông, đại lý và nhân viên tương ứng khỏi các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, tổn thất hoặc các chi phí (bao gồm chi phí luật sư hợp lý) được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc hình phạt được áp dụng do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều Khoản này hoặc bất kỳ tài liệu nào có hiệu lực từ việc tham chiếu đến Điều khoản này hoặc bạn vi phạm bất kỳ quy định, chính sách, hướng dẫn hoặc các điều khoản được đăng tải trên Ứng Dụng Redbus Redbus, hoặc bạn vi phạm Pháp Luật Việt Nam, quy định, lệnh, chỉ đạo hiện hành của Việt Nam v.v được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc vi phạm quyền của một bên thứ ba.

  2. Bạn tại đây loại trừ một cách rõ ràng Ứng Dụng Redbus và Redbus và các đại diện, cán bộ, giám đốc, cổ đông, đại lý và nhân viên tương ứng khỏi bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hoặc các hệ quả khác từ các hành động/không hành động của Người Bán và từ bỏ một cách cụ thể bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào mà bạn có thể có theo bất kỳ luật, quy định, lệnh, chỉ đạo hiện hành của Việt Nam, v.v do cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo hợp đồng hoặc các văn bản khác.


 26. Tổn Thất:

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, có tính hậu quả, cố ý hoặc vô ý hoặc mang tính trừng phạt (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, khoản tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, uy tín hoặc chi tiêu lãng phí) và bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào khác khi bạn bắt đầu sử dụng Ứng Dụng Redbus.


 27. Luật Điều Chỉnh:

  Điều Khoản và Điều Kiện giao dịch này được điều chỉnh và được hiểu theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.


 28. Sửa Đổi/Điều Chỉnh: Theo quyết định riêng của mình, Redbus có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hay toàn bộ Điều Khoản này và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Ứng Dụng Redbus như được đề cập trong Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) Quy Chế Hoạt Động, (ii) Chính Sách Bảo Mật và (iii) Chính Sách Cookie tùy từng thời điểm nhằm tuân thủ Pháp Luật Việt Nam hoặc phản ánh sự thay đổi đối với thực tiễn hoạt động của chúng tôi bằng cách đăng tải Điều Khoản sửa đổi trên Ứng Dụng Redbus mà không cần thông báo trước với Người Dùng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải lên Ứng Dụng Redbus. Người Dùng có trách nhiệm luôn cập nhật các bản sửa đổi đối với Điều Khoản của Ứng Dụng Redbus, vì vậy mỗi khi sử dụng Ứng Dụng Redbus, bạn vui lòng kiểm tra các Điều Khoản này để đảm bảo bạn đã xem xét phiên bản cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ phần Dịch Vụ nào của chúng tôi sau khi những thay đổi đã được đăng tải, bạn tại đây đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận các thay đổi đó.

 29. Giới Hạn Trách Nhiệm:

  NGƯỜI DÙNG TẠI ĐÂY TUYÊN BỐ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP:

  • CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI ĐƯỢC GÂY RA DO CÁC NGUYÊN NHÂN DƯỚI ĐÂY:
  • (I) BẤT KỲ THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC NÀO DO NGƯỜI MUA VÀ NHÀ XE CUNG CẤP KHI ĐẶT VÉ/ĐĂNG TẢI LỊCH TRÌNH XE;
   (II) BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ NÀO CỦA NGƯỜI MUA VÀ NHÀ XE TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN HOẶC ĐẾN SAI ĐIỂM XUẤT PHÁT;
   (III) MỌI HÀNH VI SAI TRÁI CỦA NGƯỜI MUA VÀ NHÀ XE TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN;
   (IV) MẤT MÁT HOẶC HƯ HỎNG HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI MUA TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN;
   (V) BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ THÔNG TIN VÉ NHƯ SỐ CHỖ DO NHÀ ĐIỀU HÀNH XE BUÝT THỰC HIỆN MÀ KHÔNG THÔNG QUA REDBUS;
   (VI) HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI MUA VÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH XE ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ THEO CHÍNH SÁCH CỦA REDBUS ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN ỨNG DỤNG REDBUS CỦA REDBUS TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM VÀ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM.
   (VII) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO CÓ THỂ XẢY RA DO VẤN ĐỀ XỬ LÝ THANH TOÁN CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN BÊN THỨ BA.

  1. CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG NGƯỜI DÙNG SẼ ĐƯỢC CẤP PHÉP DU LỊCH CÓ HIỆU LỰC ÁP DỤNG. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO NÀO CHO NGƯỜI DÙNG HOẶC BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÙNG BỊ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THIẾU THỊ THỰC HOẶC CẤP PHÉP DU LỊCH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH VÀ TRỤC XUẤT).

  2. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU HOÀN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO CỦA NGƯỜI DÙNG. NGƯỜI DÙNG TỰ NGUYỆN CHỊU RỦI RO ĐÓ VÀ NGƯỜI DÙNG SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU ĐÓ, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP.


 30. Virus, Xâm Nhập và Các Loại Tấn Công Khác:
  1. Người Dùng không được lợi dụng Ứng Dụng Redbus của chúng tôi để cố ý phát tán virus, phần mềm độc hại (trojan), mã độc (worms), bom logic (logic bomb) hoặc tài liệu khác có hại hoặc gây hại. Người Dùng không được phép truy cập trái phép vào Ứng Dụng Redbus, máy chủ của Ứng Dụng Redbus hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào liên kết tới Ứng Dụng Redbus của chúng tôi. Người Dùng không được phép tấn công Ứng Dụng Redbus của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

  2. Vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn tới trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cáo vi phạm đó cho các cơ quan có thẩm quyền có liên quan và sẽ hợp tác với các cơ quan này bằng cách tiết lộ danh tính của Người Dùng để phục vụ cho mục đích điều tra. Nếu vi phạm Điều Khoản này, quyền sử dụng Ứng Dụng Redbus của Người Dùng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

  3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công “từ chối dịch vụ”, virus hoặc tài liệu độc hại khác được phân tán có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do việc bạn sử dụng Ứng Dụng Redbus hoặc tải tài liệu đăng tải trên Ứng Dụng Redbus hoặc trên bất kỳ cổng thông tin nào liên kết với Ứng Dụng Redbus của chúng tôi.


 31. Điều Khoản và Chấm Dứt:
  1. Điều Khoản này duy trì hiệu lực đối với Người Dùng truy cập và sử dụng Ứng Dụng Redbus, bất kể có đăng ký tài khoản người dùng hay không. .

  2. Nếu Người Dùng vi phạm bất kỳ phần nào của Điều Khoản này hoặc nếu Redbus/Ứng Dụng Redbus không thể xác minh và xác nhận bất kỳ thông tin Người Dùng, chúng tôi có thể:

   (i)chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập và sử dụng của Người Dùng vào Ứng Dụng Redbus mà không cần thông báo trước; và
   (ii)ngăn chặn việc truy cập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Redbus của Người Dùng.


  3. Khi chấm dứt, dựa theo quyết định của mình, Redbus có quyền yêu cầu bồi thường hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn để loại bỏ các thông tin, nội dung hoặc các tài liệu khác của Người Dùng ra khỏi Ứng Dụng Redbus. .


 32. Các Quy Định Khác:
  1. Redbus bảo lưu tất cả các quyền lợi không được quy định theo đây.

  2. Về việc truy cập ngoài lãnh thổ Việt Nam, Redbus không bảo đảm rằng Ứng Dụng Redbus có thể được xem hoặc truy cập hợp pháp ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nếu Người Dùng truy cập Ứng Dụng Redbus ngoài lãnh thổ Việt Nam, Người Dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro của mình và tuân thủ pháp luật và quy định của nước sở tại.

  3. Các Bên thừa nhận và chấp nhận rằng định dạng điện tử sẽ được coi là phương tiện liên lạc được chấp nhận cho mục đích của Điều Khoản này.

  4. Điều Khoản này cấu thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Các Bên liên quan đến việc truy cập và sử dụng Ứng Dụng Redbus và sẽ thay thế cho bất kỳ hoặc tất cả các dự thảo, các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận, cam kết, tuyên bố trước đó, cho dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói giữa Các Bên theo Điều Khoản này.

  5. Nếu bất kỳ quy định nào hoặc bất kỳ phần nào của Điều khoản này vô hiệu, không hợp pháp hoặc không thể thực thi bởi bất kỳ luật, quy định hoặc chính sách nào, điều khoản đó sẽ bị vô hiệu, không hợp pháp hoặc không thể thực thi được và không ảnh hưởng đến các quy định khác của Điều Khoản này.

  6. Việc không thể thực thi, tính vô hiệu hoặc không hợp pháp của bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các quy định khác của Điều Khoản này.

  7. Không có bất kỳ sự chậm trễ, không thực hiện hoặc thiếu sót nào (hoàn toàn hoặc một phần) trong việc thực hiện, áp dụng hoặc thực hiện bất kỳ quyền, thẩm quyền, đặc quyền, yêu cầu, biện pháp khắc phục nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Điều Khoản này hoặc theo quy định pháp luật sẽ được xem, được hiểu là một sự từ bỏ quyền ngăn chặn việc thực thi chúng, hoặc từ bỏ bất kỳ quyền, thẩm quyền, đặc quyền, yêu cầu hoặc biện pháp khắc phục nào trong mọi trường hợp tại thời điểm đó hoặc sau đó.

  8. Một sự từ bỏ (dù rõ ràng hay ngụ ý) bởi một trong các bên về bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này hoặc bất kỳ vi phạm nào của bên kia trong việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào sẽ không cấu thành một sự từ bỏ liên tiếp và sau đó sẽ không ngăn cản bên từ bỏ thực hiện các quy định không được từ bỏ trong Điều Khoản này hoặc không ngăn cản khỏi các hành động đối với những vi phạm hoặc lỗi sau đó của bên kia theo các quy định của Điều Khoản này.

  9. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều Khoản này, mỗi bên sẽ tự thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc đàm phán, chuẩn bị, thực hiện và, đăng ký các Điều Khoản này (nếu có).

¡