• Home
  • thong tin giay phep

Thông tin bản quyền và giấy phép hình ảnh

Tất cả hình ảnh hiển thị trên trang web này là tài sản độc quyền của redBus. Những hình ảnh này, bao gồm cả ảnh chụp, đồ họa và các phương tiện hình ảnh khác, đều được redBus giữ bản quyền và được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Các hình ảnh được cung cấp trên trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của khách truy cập của chúng tôi. Việc sử dụng trái phép, sao chép, phân phối lại hoặc chỉnh sửa các hình ảnh này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của redBus đều bị nghiêm cấm.

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng bất kỳ hình ảnh nào trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bản quyền và cấp phép hình ảnh của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phép và biết thêm thông tin.

Chúng tôi coi việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình rất nghiêm túc. Bất kỳ vi phạm nào về bản quyền của chúng tôi sẽ được xử lý đến mức tối đa cho phép bởi luật pháp.

©2024 redBus. Bảo lưu mọi quyền.